Komunita

Deň Zeme – Kurov, Zlaté, Nižný Tvarožec

ZŠ KUROV

 

Deň Zeme sa už tradične stáva aj na ZŠ v Kurove aktivitou, kedy environmentálna výchova je pre žiakov nielen teóriou, ale aj praxou. Počas celého týždňa žiaci získavali nové poznatky formou hier, preverili si vedomosti získané na hodinách prvouky a prírodovedy, prispeli k vyčisteniu a skrášleniu areálu i okolia základnej školy, naučili sa súdržnosti v detskom kolektíve. Všetci sme mali radosť z krásneho počasia, kvitnúcej prírody a čistého prostredia.

kolektív ZŠ Kurov

 

Týždeň Zeme v Zlatom,

Nielen týždeň, ale celý rok by si zaslúžila naša Zem, aby sme jej venovali svoj čas a úsilie v snahe napraviť to čo sme pokazili.                                                                                                       Žiakov musíme už od najútlejšieho veku učiť tomu ako sa správať k prírode, aby sme jej nezobrali všetko a vrátili to čo potrebuje, aby sa mohla postarať o seba i o nás. Musíme svojich potomkov naučiť ako využívať obnoviteľné zdroje a neučiť ich len konzumnému spôsobu života, ktorý je v dnešnej dobe tak pohodlný, lebo sa nezamýšľa čo ďalej…              Aj v našej malej škole sme sa s veľkou chuťou pustili do aktivít, ktoré naše okolie skrášlili, vyčistili, upratali a nás vzdelávali.  Kvíz o odpadových materiáloch a o produktoch, ktoré ničia vzduch, vodu a pôdu žiaci zvládli s výbornými vedomosťami.   Školský dvor sme upratali raz dva. Vyhrabali suché listy, vyčistili pieskovisko.  Prváci si vysadili  nové okrasné kríky orgovánu. Nový vydláždený školský dvor nám skrášľuje živý plot, ktorý sme vlastnoručne vysadili a ozdobili výtvarnými dielkami z dielne žiakov zo školského klubu.  Najviac energie sme potrebovali pri čistení lesných studničiek a Debry. Odpad, ktorý sa v nich nachádzal už“ nešpatí“ ich okolie.  Celoročné aktivity dotýkajúce sa tejto environmentálnej tematiky uskutočňujeme počas celého školského roka. Je to: zber použitých batérií, zber plastov, zber starého papiera.  Zber hliníkových viečok a tetrapakov uskutočňujeme pre spoločnosť SABI. Tá najlepších zberačov motivuje vecnými cenami.

žiaci a učitelia ZŠ s MŠ v Zlatom

 

Deň Zeme v Nižnom Tvarožci

Pri príležitosti Dňa Zeme sa na výzvu  MAS Horná Topľa zapojila aj ZŠ v Nižnom Tvarožci.

V zelenom týždni od 18.4. – do 24.4. sme vysadili v okolí školy 19 okrasných stromčekov /tují a jedličiek/. Do akcie sa zapojili všetci žiaci a učitelia školy. / spolu 48 osôb/

Počas týždňa sme odpracovali   4 hodiny..

 

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services
Ukáž Možnosti
Zroluj panel