Archív výziev

Výzva MAS_032/4.1/2 s prílohami

Zameranie výzvy: 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnený žiadateľ:

Akciová spoločnosť (Slovensko)

Družstvo (Slovensko)

Európska spoločnosť (Slovensko)

Európske družstvo (Slovensko)

Komanditná spoločnosť (Slovensko)

Nešpecifikovaná právna forma (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)

Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 140 000,00 €

Minimálna výška príspevku: 20 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 200 000,00 EUR

Dátum uzavretia výzvy: 28.1.2022

 

Výzva MAS – CLLD – MAS_032-4.1-2

Prílohy Výzvy MAS_032-4.1-2

Výzva MAS_032/7.2/3 s prílohami

Zameranie výzvy: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnený žiadateľ: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ:  27 696,38 €

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 27 696,38 EUR

Dátum uzavretia výzvy: 11.11.2021

 

Výzva MAS – CLLD – MAS_032-7.2-3

Prílohy Výzvy MAS_032-7.2-3

Výzva MAS_032/7.4/3 s prílohami

Zameranie výzvy: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnený žiadateľ: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ:  59 018,88 €

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 59 018,88 EUR

Dátum uzavretia výzvy: 29.10.2021

 

Výzva MAS – CLLD – MAS_032-7.4-3

Prílohy Výzvy MAS_032-7.4-3

Výzva MAS_032/7.4/3 s prílohami

Zameranie výzvy: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnený žiadateľ: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ:  59 018,88 €

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 59 018,88 EUR

Dátum uzavretia výzvy: 30.9.2021

 

Výzva MAS – CLLD – MAS_032-7.4-3

Prílohy Výzvy MAS_032-7.4-3

 

Výzva MAS_032/7.2/3 s prílohami

Zameranie výzvy: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnený žiadateľ: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ:  27 696,38 €

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 27 696,38 EUR

Dátum uzavretia výzvy: 30.9.2021

 

Výzva MAS – CLLD – MAS_032-7.2-3

Prílohy Výzvy MAS_032-7.2-3

Výzva MAS_032/6.3/1 s prílohami

Zameranie výzvy: 6.3. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnenými žiadateľmi sú:

Akciová spoločnosť (Slovensko)

Družstvo (Slovensko)

Európska spoločnosť (Slovensko)

Európske družstvo (Slovensko)

Komanditná spoločnosť (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)

Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ:  60 000,00 €

Minimálna výška príspevku: 15 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 15 000,00 EUR

Dátum uzavretia výzvy: 13.8.2021

 

Výzva MAS – CLLD – MAS_032-6.3-1

Prílohy Výzvy MAS_032-6.3-1

Výzva MAS_032/6.1/1 s prílohami

Zameranie výzvy: 6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnenými žiadateľmi sú:

Akciová spoločnosť (Slovensko)

Družstvo (Slovensko)

Európska spoločnosť (Slovensko)

Európske družstvo (Slovensko)

Komanditná spoločnosť (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)

Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ:  100 000,00 €

Minimálna výška príspevku: 50 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 50 000,00 EUR

Dátum uzavretia výzvy: 31.8.2021

 

Výzva MAS – CLLD – MAS_032-6.1-1

Prílohy Výzvy MAS_032-6.1-1

Výzva MAS_032/4.2/2 s prílohami

Zameranie výzvy: 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov(mimo Bratislavský kraj)

Oprávnenými žiadateľmi sú:

Akciová spoločnosť (Slovensko)

Družstvo (Slovensko)

Európska spoločnosť (Slovensko)

Európske družstvo (Slovensko)

Komanditná spoločnosť (Slovensko)

Nešpecifikovaná právna forma (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)

Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)

Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ:  141 100,00 €

Minimálna výška príspevku: 20 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 200 000,00 EUR

Dátum uzavretia výzvy: 31.8.2021

 

Výzva MAS – CLLD – MAS_032-4.2-2

Prílohy Výzvy MAS_032-4.2-2

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services
Ukáž Možnosti
Zroluj panel