Vízia

Región Horná Topľa je v r. 2030 regiónom s kvalitnými cestami, chodníkmi a mostami, s odkanalizovaním splaškových vôd, zásobovaním kvalitnou pitnou vodou, s rozšírenou plynofikáciou a zrealizovanou technickou infraštruktúrou pre IBV a podnikateľskú sféru.

Región Horná Topľa
Región Horná Topľa

Jeho územie je pokryté optickou sieťou a modernou elektrickou rozvodnou sieťou. Je charakteristický modernými urbanistickými riešeniami. V regióne Horná Topľa je zdravé životné prostredie s ekologickým hospodárstvom, s komplexnou ochranou zložiek životného prostredia, s využívaním obnoviteľných zdrojov energie, s vybudovanými protipovodňovými opatreniami, komplexným riešením odpadového hospodárstva bez ekologických záťaží.

Región Horná Topľa je v roku 2030 regiónom s trvalo udržateľným rozvinutým aktívnym cestovným ruchom zakladajúcim sa na bohatej histórii, prírodnom a kultúrnom bohatstve a dedičstve obcí, pri súčasnom zachovaní jeho koloritu.
Je zaujímavý z hľadiska investovania pre podnikateľov pôsobiacich na trhu cestovného ruchu, čoho výsledkom je vysoký podiel produktov cestovného ruchu zameraných na vidiecky turizmus a agroturizmus, poskytovaných prevažne malými a strednými podnikateľmi s markantným dopadom na zníženie nezamestnanosti a zvýšenie životnej úrovne obyvateľov v celom regióne. Sú vytvorené technické, personálne a materiálne podmienky, ktoré zabezpečujú komplexné vzdelávanie pre všetky vrstvy obyvateľstva v súlade s potrebami trhu práce s prepojením na cezhraničnú spoluprácu. Kultúrny a športový život na Hornej Topli vychádza z tradičných hodnôt predkov a kvalitou, úrovňou a vybavením dosahuje parametre porovnateľné s regiónmi EÚ. V regióne je dostupná a všestranná sieť sociálnych a zdravotníckych služieb pre všetky vrstvy obyvateľstva.

Strategický cieľ

Zlepšenie ekonomického potenciálu územia MAS Horná Topľa prostredníctvom podpory podnikateľských subjektov, zlepšenia vybavenosti územia so zachovaním a rozvojom prírodných a kultúrnych osobitostí.

Priorita 1

Vidiecka zamestnanosť a podnikanie

Priorita 2

Vybavenosť územia MAS Horná Topľa

Priorita 3

Kvalita životného prostredia

Priorita 4

Kvalita ľudských zdrojov a manažment územia

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services
Ukáž Možnosti
Zroluj panel