Aktuálne výzvy

Výzva MAS_032/7.2/3 s prílohami

Zameranie výzvy: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnený žiadateľ: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ:  27 696,38 €

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 27 696,38 EUR

Dátum uzavretia výzvy: 11.11.2021

 

Výzva MAS – CLLD – MAS_032-7.2-3

Prílohy Výzvy MAS_032-7.2-3

Výzva MAS_032/7.4/3 s prílohami

Zameranie výzvy: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnený žiadateľ: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ:  59 018,88 €

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 59 018,88 EUR

Dátum uzavretia výzvy: 29.10.2021

 

Výzva MAS – CLLD – MAS_032-7.4-3

Prílohy Výzvy MAS_032-7.4-3

Vyzva-IROP-CLLD-P964-512-004 – aktualizácia č.1

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 1. obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
 2. združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 3. občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
 4. neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
 5. cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:  150 000,00 EUR

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 80 000,00 EUR

Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy  je poskytovaný maximálne vo výške 95 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %.

 

Hodnotiace kolo

Dátum uzavretia hodnotiaceho kolaAktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov
6. hodnotiace kolo10.9.2021150 000,00 EUR
7.hodnotiace kolo10.12.202170 821,47 EUR

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy-_IROP-CLLD-_P964-512-004

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD-P964-512-004 – aktualizacia c.1 – SSZ – so sledovaním zmien

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD-P964-512-004 – aktualizacia c.1 – BSZ – bez sledovania zmien

Vyzva-IROP-CLLD-P964-512-003 – aktualizácia č.1

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 1. obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 2. združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:  80 000,00 EUR

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 80 000,00 EUR

Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy  je poskytovaný maximálne vo výške 95%. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5%.

 

Hodnotiace kolo

Dátum uzavretia hodnotiaceho kolaAktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov
7. hodnotiace kolo9.9.202124 626,02 EUR
8. hodnotiace kolo9.12.202124 626,02 EUR

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy-_IROP-CLLD-_P964-512-003

Vyzva s prílohami c. IROP-CLLD-P964-512-003 aktualizacia c.1 – SSZ – so sledovaním zmien

Vyzva s prílohami c. IROP-CLLD-P964-512-003 aktualizacia c.1 BSZ – bez sledovania zmien

 

Výzva-IROP-CLLD-P964-512-002 – aktualizácia č.1

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 1. obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
 2. združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 3. združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 4. občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
 5. neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 220 000,00 EUR.

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 80 000,00 EUR

Príspevok na financovanie projektu je poskytovaný maximálne vo výške 95%. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5%.

 

 

Hodnotiace kolo

Dátum uzavretia hodnotiaceho kolaAktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov
7. hodnotiace kolo9.9.2021154 982,93 EUR
8. hodnotiace kolo9.12.2021154 982,93 EUR

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy-_IROP-CLLD-_P964-512-002

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD- P964-512-002- aktualizacia c.1 SSZ – so sledovaním zmien

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD- P964-512-002- aktualizacia c.1 BSZ – bez sledovania zmien

Výzva IROP-CLLD-P964-511-001 – aktualizácia č.1

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

 1. osoby zapísané v obchodnom registri,
 2. osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 480 120,00 EUR.

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 100 000,00 EUR

Príspevok na financovanie projektu je poskytovaný maximálne vo výške 55 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45%.

 

Hodnotiace kolo

Dátum uzavretia hodnotiaceho kolaAktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov
8. hodnotiace kolo11.10.2021326 121,78 EUR
9. hodnotiace kolo10.1.2022179 076,81 EUR

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy-_IROP-CLLD-_P964-511-001

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD- P964-511-001- aktualizacia c.1 – SSZ – so sledovaním zmien

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD- P964-511-001- aktualizacia c.1 – BSZ – bez sledovania zmien

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services
Ukáž Možnosti
Zroluj panel