Aktuálne výzvy

Výzva-IROP-CLLD-P964-512-002 – aktualizácia č.1

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  1. obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
  2. združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
  3. združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
  4. občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
  5. neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 220 000,00 EUR.

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 80 000,00 EUR

Príspevok na financovanie projektu je poskytovaný maximálne vo výške 95%. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5%.

 

Hodnotiace kolo

Dátum uzavretia hodnotiaceho kolaAktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov
9. hodnotiace kolo9.3.202266 388,76 EUR
10. hodnotiace kolo9.6.2022144 481,42 EUR

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy-_IROP-CLLD-_P964-512-002

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD- P964-512-002- aktualizacia c.1 SSZ – so sledovaním zmien

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD- P964-512-002- aktualizacia c.1 BSZ – bez sledovania zmien

Výzva IROP-CLLD-P964-511-001 – aktualizácia č.1

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

  1. osoby zapísané v obchodnom registri,
  2. osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 480 120,00 EUR.

Minimálna výška príspevku: 10 000,00 EUR

Maximálna výška príspevku: 100 000,00 EUR

Príspevok na financovanie projektu je poskytovaný maximálne vo výške 55 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45%.

 

Hodnotiace kolo

Dátum uzavretia hodnotiaceho kolaAktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov
10. hodnotiace kolo10.4.2022179 323,62 EUR
11. hodnotiace kolo11.7.20226 835,82 EUR

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy-_IROP-CLLD-_P964-511-001

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD- P964-511-001- aktualizacia c.1 – SSZ – so sledovaním zmien

Vyzva s prilohami c. IROP-CLLD- P964-511-001- aktualizacia c.1 – BSZ – bez sledovania zmien

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services
Ukáž Možnosti
Zroluj panel