Novinky

Pozvánka na výročné stretnutie

Občianske združenie MAS Horná Topľa Vás

pozýva na

Výročné zhromaždenie  členov

Miestnej akčnej skupiny Horná Topľa

 

Miesto konania:                     Floriho chta , Mníchovský potok

Dátum:                                    19.3. 2015 /štvrtok/  o 9:30 hod.

 

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie nových členov MAS HT
 4. Správa o činnosti MAS Horná Topľa za rok 2014
 5. Správa Dozornej rady o hospodárení MAS HT za rok 2014
 6. Príprava Integrovanej stratégie rozvoja územia Hornej Tople, aktuálne informácie o Programe rozvoja vidieka
 7. Plán činnosti MAS HT na rok 2015
 8. Návrh rozpočtu na rok 2015
 9. Schválenie členských príspevkov na rok 2015
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Mgr. Mária Ontkaninová

                                                                                                                                                                                                                                                              Predseda MAS

 

Pozn. Žiadame o potvrdenie účasti na zasadnutí z dôvodu zabezpečenia stravy a občerstvenia

MAS Horná Topľa sa predstavuje

Občianské združenie MAS Horná Topľa Vás týmto infomuje o vznikajúcom verejno-súkromnom partnerstve (VSP) na území mikroregiónu Horná Topľa a zároveň vás oslovuje návrhom stať sa jeho členom.

…oslovením a využitím miestneho potenciálu, využitím inovatívnych metód pri aktívnej účasti verejnosti sme sa rozhodli pomôcť k integrovanému rozvoju územia a skvalitneniu života na vidieku. Integrujúci prvok spočíva v tom, že finančne podporuje verejno-súkromné partnerstvá v definovanom vidieckom priestore a ich programy.

VSP Horná Topľa ako občianske združenie združuje predstaviteľov:

 • verejného sektora
 • súkromných podnikateľov
 • predstaviteľov tretieho sektora
 • občanov

s cieľom spoločne riešiť problémy územia pomocou prístupu Leader a prostredníctvom stratégie územia.

Kto sa môže stať členom?

Členom občianskeho združenia Horná Topľa sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá pôsobí (t.j. má trvalý, prípadne prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku) v území.

V prípade Vášho záujmu stať sa členom a participovať na rozvoji územia Horná Topľa nás skontaktujte na: horna.topla@gmail.com – 0918 868 013 (Mgr. Mária Ondkaninová)

Stiahnite si: Prihláška_MAS-Horna-Topla

Občianske združenie MAS horná Topľa

Zlaté 17, 086 01

Logo - Mas Horná Topľa

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšiť výkonnosť našich stránok.

We track anonymized user information to improve our website.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services
Ukáž Možnosti
Zroluj panel