Stratégia CLLD

 

 

PDF_convertDokumenty preukazujúce proces tvorby partnerstva MAS Horná Topľa  a stratégie CLLD