Povinné zverejňovanie

Názov zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Zmluvné strany
Dodávateľ (Poskytovateľ,…) Odberateľ (Prijímateľ,…)
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb 2/2015 4.9.2015 5.9.2015 Mgr. Lenka Smetanková MAS Horná Topľa
   Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 191PO040010  20.7.2016  25.7.2016  Poľnohospodárska platobná agentúra MAS Horná Topľa
Dotatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb 1/2015 1.8.2016 2.8.2016 Mgr. Lenka Smetanková MAS Horná Topľa
 Zmluva o nájme nebytových priestorov  27.12.2017  28.12.2017  Obec Mokroluh  MAS Horná Topľa
Zmluva č.1/2018 o spracovaní účtovnej, personálnej a mzdovej agendy 4.1.2018 5.1.2018 Ing. Anna Kokindová ECON MAS Horná Topľa
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 4.1.2018 5.1.2018 Ing. Anna Kokindová ECON MAS Horná Topľa

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta 

25.1.2018 25.1.2018 DOXX, s.r.o. MAS Horná Topľa
 Kúpna zmluva IT  6.2.2018  8.2.2018  Bardcomp.s.r.o.  MAS Horná Topľa
Vybavenie kancelárie 6.2.2018 8.2.2018 Office pro –  Trudon, s.r.o.   MAS Horná Topľa
 Rámcová zmluva na dodanie kancel. a hyg. potrieb  20.2.2018  21.2.2018  FEBA PROJEKT, s.r.o.  MAS Horná Topľa
 Rozhodnutie o schválení žiadosti a nenávratný fin. príspevok 1.6.2018   12.6.2018 Pôdohospodárska platobná agentúra  MAS Horná Topľa
 Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 26.6.208   28.6.2018  Komunálna poisťovňa MAS Horná Topľa