MAS Horná Topľa

 Základné údaje o území  
 Počet obyvateľov  51 322
 Rozloha  455,1  km²
 Hustota obyvateľstva 112,77 obyv/km²
 Počet obcí  31
 Z toho mestá  1 ( mesto Bardejov)

 

 

 

mormas

 

 

Stiahnite si: 

 

 

 

Združenie obcí  Mikroregión   Horná Topľa vzniklo v roku 2004 s cieľom napĺňať aktivity v oblastiach ochrany životného prostredia, rozvoja kultúry a tradičných remesiel, zlepšovania úrovne vzdelávania, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vytvárania podmienok pre zlepšovanie situácie v poľnohospodárstve, doprave a stavebníctve a zlepšovanie komunikácie subjektov v mikroregióne a navonok.

Zakladajúcimi členmi združenia  bolo 24 obcí – Bogliarka, Cigeľka, Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Krivé, Kríže, Kružlov, Kurov, Lenartov, Livov, Livovská Huta, Lukov, Malcov, Mokroluh, Nižný Tvarožec, Petrová, Rokytov, Snakov, Sveržov, Tarnov, Vyšný Tvarožec a Zlaté.  Dňa  19. marca 2015 na výročnom zhromaždení  zakladujúci členovia  rozhodli o prijatí 6 obcí (Zborov, Stebník, Stebnícka Huta, Chmeľová, Regetovka, Becherov) do združenia.

V obciach  žije viac ako 51 463 obyvateľov, najviac  je ich  v Zborove – 3297, najmenej  je v Regetovke – 26. Národnostné zloženie obcí  je rozmanité, od Slovákov, cez Rusínov, Rómov a Ukrajincov až po nepatrné  počty Čechov, Židov a  Poliakov. Tomu zodpovedá aj religiózna pestrosť – prítomnosť veriacich východnej a západnej kresťanskej cirkvi – rímskokatolíci, evanjelici, pravoslávni, gréckokatolíci.  Na území mikroregiónu sa rozpráva šarišským a rusínskym nárečím.

Mikroregión sa rozprestiera  na vyše 455 km2, najväčší kataster majú obce Lukov / 2790 ha/  a Livov /2640 ha/. Dominantou krajiny je majestátny Busov, ktorý sa vypína do nadmorskej výšky 1002 m. Zo severu je mikroregión ohraničený Poľskom, zo západu dedinami okresu  Stará Ľubovňa, na  juhu dominuje pohorie Čergov a na východnej strane kraľujú dominanty okresu – Bardejov a Zborov.