Kontakty

Miestna akčná skupina Horná Topľa

Obecný úrad Zlaté 17
086 01

IČO: 42382670
č. účtu: SK74 0200 0000 0033 3771 8951
email: mashornatopla@centrum.sk
Mgr. Mária Ontkaninová
tel.: 0915 868 013
Ing. Martin Ontkanin
tel.: 0949 256 962