Členovia VSP

1. Anna Jakubová
2. Člověk v tísni, o.p.s
3. CREDIBLY
4. DHZ Chmeľová
5. DHZ Malcov
6. DHZ Tarnov
7. DHZ  Kurov
8. DHZ  Lukov
9. DHZ Hrabské
10. DHZ Kružlov
11. DHZ Lenartov
12. DHZ Mokroluh
13. DHZ Sveržov
14. DHZ Zlaté
15. FARM -PR  s.r.o.,     Ľubomír Pangrác,
16. FK Gerlachov
17. Floriho chata s.r.o.
18. FS  Kurovčan
19. FS Gerlachovčan
20. FSS – Tarnov
21. Hostinec Kráľová studňa
22. Ing. Marián Pavličko
23. J.M.J. Pro, s.r.o.
24. Ján Hirčák
25. Jozef Beňa – Kotva
26. JUDr. Ľubomír Dudinský
27. Marián Grivna –INSTALATHERM
28. MO MS Rokytov
29. OFK Rokytov
30. OZ Kráľová studňa
31. OZ Venécia Lukov
32. S.O.S. n.o.
33. Stanislav Jacenko
34. TJ Javorina Malcov
35. TL STYL, s.r.o.
36. Urbárska spoločnosť- poz. Spoločenstvo
37. VIMMA, s.r.o.
38. Združenie za záchranu Zborovského hradu
39. Zväz branných a techn. Činností, ZO Lenartov