Archives

Mladý poľnohospodár – ako na to

dňa 27.11.2015 sa bude konať informačný seminár Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov: Podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 – 2020, kde sa dozviete ako vypĺňať žiadosť o nenávratný finančný prostriedok... Čítať